Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

Adres:

ul. 10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 9
tel. 89 523 38 36,

e-mail: srrc@uwm.edu.pl
strona domowa www.srrc.uwm.edu.pl

Space Radio-Diagnostics Research Centre

address
Prawochenskiego Str. 9, 10-720 Olsztyn
tel. 10-720 Olsztyn,
e-mail: srrc@uwm.edu.pl
home page: www.srrc.uwm.edu.pl

Kierownik (Head)

prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski

tel.  89 523 38 36
e-mail: kand@uwm.edu.pl

Sekretariat

Ewa Kaim

tel. 089 523 38 36
e-mail: srrc@uwm.edu.pl

 

Pracownicy naukowi

stanowiskoosobatel.konsultacjewww
Kierownikprof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski89 523 38 36,
89 523 38 94
-emailWWW
adiunktDr Bartosz Dąbrowski89 523 38 94-  
asystentIrina Zakharenkova89 523 38 94   
asystentIurii Cherniak89 523 38 94   

Naukowcy współpracujący z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego:

- prof. Sergey Pulinets

 

Doktoranci

stanowiskoOsobatel.www
doktorantmgr inż. Adam Froń89 523 42 41--
doktorantmgr inż. Kacper Kotulak89 523 42 41--

 

Pracownicy techniczni i administracyjni

stanowiskoOsobatel.www
specjalistamgr Ewa Kaim89 523 3836email 
specjalistamgr inż. Jacek Kapcia89 514 16 84, fax 514 16 85email 
robotnikTeresa Walczak89 514 79 40--