ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SKALI LOKALNEJ I REGIONALNEJ

Pennsylvania State University, USA
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Polska
oraz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agrotechnologii,
Zarządzania Produkcją Rolniczą i
Agrobiznesu, Polska
zapraszają na
Międzynarodową Konferencję Naukową
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SKALI LOKALNEJ I REGIONALNEJ
w dniu 9 kwietnia 2016

Szczegóły >>>czytaj więcej<<<