IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych”

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam do udziału w IV Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym „Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych” – ECOSERV 2016, organizowanym w dniach 5-6 września 2016 r. w Poznaniu. W załączeniu przesyłam drugi komunikat o Sympozjum. Informacje o tym wydarzeniu znajdą Państwo także na stronie internetowej www.ecoserv2016.amu.edu.pl.

Miło mi zakomunikować, że Gościem Specjalnym ECOSERV 2016 będzie dr Joachim Maes, wybitny europejski ekspert w dziedzinie świadczeń ekosystemów, pracujący w Joint Research Centre przy Komisji Europejskiej. Podczas Sympozjum zaprezentowany zostanie również potencjał świadczeń ekosystemów do praktycznego wykorzystania w pracy administracji publicznej i firm projektowych.

Łączę wyrazy szacunku,

Dr Małgorzata Stępniewska
Sekretarz Sympozjum
Zakład Geografii Kompleksowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tel. 61 829 6226