Ćwiczenia terenowe 2018/2019

 

 

Studia stacjonarne I-go stopnia (inżynierskie)

Kierunek

Specjalność

Po roku I

Po roku II

Po roku III

Po roku IV

GiK

GiG

Ćwiczenia terenowe
z geodezji

1-9.07.2019

 


 

Ćwiczenia terenowe z geomatyki

 

9-18.07.2019

 

 

 

 

Ćwiczenia terenowe z geodezji satelitarnej

 

5-8.07.2019

 

 

 

 

Ćwiczenia terenowe z pomiarów podstawowych

 

1-4.07.2019

Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjne

16-25.09.2019

 

Ćwiczenia terenowe z fotogrametrii

1-5.07.2019

-

-

GiSzN

Ćwiczenia terenowe z szacowania nieruchomości

07.01.2019 - 25.01.2019

 

Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej

1-09.07.2019;

16-25.09.2019

 

Ćwiczenia terenowe 

z fotogrametrii

10-14.07.2019

-

 

GP

-

Ćwiczenia terenowe: Inwentaryzacja przyrodnicza wybranego obszaru

27.05.2019 - 31.05.2019

Ćwiczenia terenowe: sporządzanie dokumentów i opracowań planistycznych

 

27.05.2019 - 07.06.2019

-

 

-

 

Studia stacjonarne II-go stopnia (magisterskie)

Kierunek

Specjalność

Po roku I

Po roku II

GP

GPiN

-

Ćwiczenia terenowe z szacowania nieruchomościami zurbanizowanych

06.05.2019 -20.05.2019

-

Ćwiczenia terenowe z szacowania nieruchomościami niezurbanizowanych

21.05.2019 - 06.06.2019

ZP

-

Ćwiczenia terenowe z zarządzania przestrzenią lokalną

20.05.2019 -24.05.2019

 

Studia niestacjonare I-go stopnia (inżynierskie)

 

 Kierunek

Specjalność

Po roku I

Po roku II

Po roku III

Po roku IV

GiK

-

 

Ćwiczenia terenowe
z geodezji

9-15.09.2019

 

 

Ćwiczenia terenowe z geodezji satelitarnej

05-07.07.2019

 

Ćwiczenia terenowe z geomatyki

16-21.06.2019

 

Ćwiczenia terenowe z pomiarów podstawowych

1-3.07.2019

-

-

GiG

-

-

Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej

14-19.06.2019

 

Ćwiczenia terenowe z fotogrametrii

21-23.06.2019

-