Doktoraty Honoris Causa

W bogatej historii naszego Wydziału, podkreślając szacunek oraz uznanie dla osiągnięć ludzi zasłużonych nauce, geodezji oraz Uniwersytetowi, Rada Wydziału występowała do Senatu kortowskiej Uczelni o nadanie tytułu doktora honoris causa, który otrzymali:

prof. dr hab. Czesław Kamela (1975 r.);
prof. dr hab. Marek Urban (1988 r.);
prof. dr hab. Hendrik Gerrlit Ligterink (1993 r.);
prof. dr hab. Istvan Joo (1996 r.);
prof. Michał Odlanicki-Poczobutt (1998 r.);
prof. zw. dr hab. Bogdan Ney (1998 r.);
prof. dr hab. Ian Williamson (1998 r.);
prof. Adam Chrzanowski (2002 r.);
prof. Giovanni Girone (2005 r.);
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki dr h.c. (2015).