23 grudnia 2017 - 1 stycznia 2018 Dziekanat nieczynny

W dniach 23 grudnia 2017 - 1 stycznia 2018 roku budynki Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa będą zamknięte.